Català | Dutch | English | Español | Français | Italiano | Slovensky | Türkçe
 
   
 

Projekt OIKODOMOS pokračoval svojimi aktivitami aj v roku 2011. Aktivity, ktoré sa realizovali v posledných mesiacoch sú sumarizované v prehľadných bodoch, podrobnejšie informácie sú  uvedené v nasledujúcom texte:

• v poradí štvrtý medzinárodný workshop OIKODOMOS sa uskutocnil v Istanbule;

• vzdelávacie aktivity participujúcich inštitúcií sa sústredili na spolocnú nosnú tému "Proximita" v súcasnej architektúre a urbanizme bývania;

• web platforma bola vylepšená, vizuálne atraktívnejšia a funkcne prehladnejšia;

• zlepšila sa využitelnost OIKODOMOS Workspaces;

• publikovali sa viaceré prezentácie a informácie o projekte;

• noví asociovaní partneri sa zúcastnili aktivít projektu. V nastávajúcich týždnoch budú vyhlásené dve dôležité udalosti, ktoré prispejú k väcšej informovanosti projektu OIKODOMOS medzi akademickou komunitou:

1. webové vysielanie, ktoré predstaví projekt študentom zaujímajúcim sa o zapojenie do vzdelávacích aktivít projektu nasledujúci semester;

2. medzinárodná konferencia OIKODOMOS, ktorá sa bude konat 27. – 28. októbra 2011 na School of Architecture Sint-Lucas, Brussels.

 
 
  • ŠTVRTÝ MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP OIKODOMOS
  • VZDELÁVACIE AKTIVITY NA PARTNERSKÝCH INŠTITÚCIÁCH
  • VYLEPŠENIA WEB PORTÁLU
  • LEPŠÍ PRÍSTUP K PORTÁLU OIKODOMOS WORKSPACES
  • PREZENTÁCIE A PUBLIKÁCIE PROJEKTU
  • NOVÍ ASOCIOVANÍ PARTNERI
 
 
ŠTVRTÝ MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP OIKODOMOS
 
 

Spolocný workshop, ktorého nosnou témou bola "Proximita", sa uskutocnil na Istanbulskej Technickej Univerzite od 2. do 6. mája. Workshopu sa zúcastnilo 45 študentov a 14 ucitelov z partnerských inštitúcií, asociovaných partnerov a študenti z dalších európskych škôl. Workshop poskytol výbornú príležitost aplikovat vedomosti získané v prípravných vzdelávacích aktivitách na rôznych univerzitách na špecifickú lokalitu: štvrt Göksu, pôvodne staré otomanské osídlenie, umiestnené medzi velkým Bosporským kanálom na ázijskej strane Istanbulu. Študenti vypracovali dve zadania:

1. Vizuálnu analýzu, identifikujúcu princípy proximity v lokalite Göksu.

2. Koncept proximity na špecifickej lokalite Göksu, ktorý by naštartoval transformacný proces v území. Pokracovanie výsledkov workshopu na partnerských inštitúciách bude hodnotený externými kritikmi v rámci prostredia OIKODOMOS Workspaces.

 
 
VZDELÁVACIE AKTIVITY NA PARTNERSKÝCH INŠTITÚCIÁCH
 
 

Behom posledných päť mesiacov sa študenti a učitelia z partnerských inštitúcií podieľali na vypracovaní zadaní a vzdelávacích aktivít k téme Proximity v rámci ateliérov a dostupných predmetov na partnerských inštitúciách, využívajúc kolaboratívny virtuálny vzdelávací priestor OIKIDOMOSu. La Salle spracovala štúdiu účasti občanov v procese revitalizácie mesta, zameranej na štvrť Plus Ultra v lokalite Zona Franca v Barcelone. Sint Lucas študoval lokalitu Linden, suburbánnu obytnú štvrť pri Bruseli, s cieľom navrhnúť mikrostratégie pre preriešenie a optimalizáciu lokality z hľadiska sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. IUG-UPMF Grenoble sa v rámci ateliéru územného a priestorového plánovania zameralo na rozvoj metropolitných stratégií limitujúcich urbánnu rozvolnenosť v municipalite Meylan, suburbánnej časti Grenoblu. EMU skúmala architektonickú a urbanistickú špecifikáciu bývania, ktoré vykazuje rôzne charakteristiky v meste Lefkosa na Cypre. V rámci vybraných zón sa na šiestich rôznych lokalitách aplikovali koncepty prepojení, prahov a hraníc na prieskum dopravných trás, konfigurácie a typológie bývania, sociálnej hierarchie a štandardov. Výsledky týchto aktivít študenti sumarizovali a prezentovali na začiatku Istanbulského workshopu.

 
VYLEPŠENIA WEB PORTÁLU
 
 

Web portál OIKODOMOS (www.oikodomos.org) bol rekonštruovaný. Zvýšila sa úroven grafického dizajnu, zlepšil sa prístup na vzdelávaciu platformu a na blogy, ktoré sú prepojené s projektovými aktivitami. Na titulnej strane sú teraz k dispozícii informacné aktuality, ktoré poskytujú strucný prehlad projektových aktivít.

 
 
LEPŠÍ PRÍSTUP K PORTÁLU OIKODOMOS WORKSPACES
 
 

OIKODOMOS Workspaces sa takisto rekonštruoval s cieľom umožniť prístup externým recenzentom ku vzdelávacím aktivitám a ich výsledkom. Registrovaní aj neregistrovaní užívatelia sa môžu navigovať v rámci štruktúry vzdelávacích aktivít a úloh v domovskej stránke. Vďaka tomu neregistrovaní užívatelia môžu ľahšie pochopiť kontext študentských prác. Takisto externí užívatelia môžu odteraz pridať pripomienky a komentáre pre študentov a učiteľov.

 
 
PREZENTÁCIE A PUBLIKÁCIE PROJEKTU
 
 

Projekt OIKODOMOS bol  vo februári predstavený profesorom a poradnému výboru na School af Architecture of Navarra, Španielsko. V januári bol projekt prezentovaný na konferencii GLOBAL TIME, ktorú organizovala AACE. Dva konferenčné príspevky o projekte OIKODOMOS budú prezentované na ED MEDIA v Lisabone a na ECAADE, v septembri.

 
 
NIEUWE GEASSOCIEERDE PARTNERS
 
 

Vítame nových asociovaných partnerov, ktorí sa k projektu v posledných mesiacoch pripojili: BTU Cottbus, Nemecko; Gebze Institute of Technology, Turecko; University of Applied Science and Arts of Southern Switzerland (SUPSI); a Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Valencia, Španielsko.

 
 

--------------------------------------------------------------------------

 
 

WWW.OIKODOMOS.ORG

 
 

OIKODOMOS Partners:

· Escola Tčcnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain (Project coordinator) ·
· Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Ghent, Belgium ·
· Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendčs, Grenoble, France ·
· Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia ·
· Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turkey ·
· Viveka Consulting, Southampton, United Kingdom ·
· Universitŕ della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland ·