Català | Dutch | English | Español | Français | Italiano | Slovensky | Türkçe
 
   
 

Het OIKODOMOS project werd voortgezet met activiteiten in 2011. Activiteiten die plaatsvinden tijdens de laatste paar maanden zijn samengevat in de onderstaande punten:

• de OIKODOMOS 4e Internationale Workshop vond plaats in Istanbul.

•Learning Activities bij de deelnemende instellingen zijn uitgevoerd bij de deelnemende instellingen rond het thema "Proximity" in hedendaagse residentiële projecten en hun stedelijke planning.

• onze webportaal is meer visueel aantrekkelijk gemaakt en functioneler in gebruik.

• de bruikbaarheid van de OIKODOMOS Workspaces is verbeterd.

• presentaties en publicaties over het project zijn afgeleverd.

• nieuwe geassocieerde partners hebben deelgenomen aan de project activiteiten. In de komende weken worden twee nieuwe evenementen aangekondigd die zullen bijdragen aan de diffusie van OIKODOMOS binnen een academische netwerk:

1. Een OIKODOMOS webcast om het project te introduceren voor academici geïnteresseerd in deelname aan de leeractiviteiten in de komende semester.

2. De OIKODOMOS Internationale conferentie zal plaatsvinden in 27 tot 28 oktober 2011 in de School voor Architectuur Sint-Lucas, Brussel.

 
 
  • OIKODOMOS 4e INTERNATIONALE WORKSHOP
  • LEARNING ACTIVITIES BIJ DE DEELNEMENDE INSTITUTEN
  • VERBETERINGEN VOOR DE WEB PORTAL
  • EENVOUDIGERE TOEGANG TOT DE OIKODOMOS WORKSPACES
  • PROJECT PRESENTATIES EN PUBLICATIES
  • NIEUWE GEASSOCIEERDE PARTNERS
 
 
OIKODOMOS 4e INTERNATIONALE WORKSHOP
 
 

Een gezamenlijke workshop gewijd aan het thema "Proximity" vond plaats in de Technische Universiteit van Istanbul van 02 tot 6 mei. In totaal hebben 45 studenten en 14 docenten van de partnerinstellingen, de geassocieerde partners uit andere scholen in Europa deelgenomen aan de workshop. De workshop bood de gelegenheid om eerder verworven kennis in de voorbereidende activiteiten toe te passen op een specifieke site: de Göksu site, een voormalige Ottomaanse buitenwijk, gelegen tussen het Bosporus Kanaal aan de Aziatische kant van Istanbul. Studenten voerden twee taken uit:

1. Een visuele mapping om tekenen van proximiteit te identificeren in het Göksu gebied.

2. Het in kaart brengen van het concept van proximiteit in de site om een stedelijke transformatie op gang te kunnen brengen. Verdere ontwikkeling van de workshop outcomes zal worden voortgezet in de partnerinstellingen en zullen worden geëvalueerd door externe beoordelaars binnen de OIKODOMOS Workspaces.

 
 
LEARNING ACTIVITIES BIJ DE DEELNEMENDE INSTITUTEN
 
 

Gedurende de laatste vijf maanden zijn studenten en docenten van de partnerinstellingen LEARNING ACTIVITIES aan het uitvoeren rond het thema van proximiteit binnen de lokale design studio’s en cursussen. La Salle heeft een studie uitgevoerd naar participatie van de burgers in de vernieuwing van de stad gericht op de wijk Plus Ultra in Zona Franca, Barcelona. Sint Lucas bestudeerden Linden, een suburbane woonwijk buiten Leuven, om micro-strategieën voor te stellen en het gebied opnieuw te configureren en te optimaliseren op een sociaal en ecologisch duurzame manier. IUG-UPMF Grenoble heeft een stedenbouwkundige studio opgezet ome grootstedelijke strategieën te ontwikkelen en zo stedelijke wildgroei te beperken in de gemeente Meylan, een voorstad van Grenoble. De EMU heeft architectonische en stedenbouwkundige kenmerken van huisvesting verkend, die verschillende eigenschappen vertonen in de stad Lefkosa in Cyprus. Binnen de gekozen zones werden concepten van interface, drempelwaarde en limieten toegepast op zes verschillende locaties. De resultaten van al deze activiteiten werd samengevat door studenten en gepresenteerd aan het begin van het Istanbul Workshop.

 
VERBETERINGEN VOOR DE WEB PORTAL
 
 

De OIKODOMOS webportal (www.oikodomos.org) is vernieuwd. De grafische vormgeving is vernieuwd en er is nu gemakkelijker toegang tot het leerplatform met de blogs gekoppeld aan de projectactiviteiten. Informatiekanalen zijn opgenomen op de voorpagina om korte samenvattingen te maken van de activiteiten.

 
 
EENVOUDIGERE TOEGANG TOT DE OIKODOMOS WORKSPACES
 
 

OIKODOMOS Workspaces is opgewaardeerd om de toegang van externe beoordelingen van de learning activities en de resultaten te vergemakkelijken. Zowel geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers kunnen navigeren door de structuur en taken in de home page. Op deze manier kunnen niet-geregistreerde gebruikers beter  de context begrijpen waarin de werken van de studenten worden geproduceerd. Ook kunnen externe gebruikers nu opmerkingen toevoegen aan het werk voor studenten en docenten.

 
 
PROJECT PRESENTATIES EN PUBLICATIES
 
 

Het OIKODOMOS project werd geïntroduceerd in februari aan leraren en de adviesraad van de School voor Architectuur in Navarra, Spanje. Het project werd voorgesteld in de Global Time conferentie georganiseerd door de AACE in januari. Twee papers over de OIKODOMOS project zullen worden gepresenteerd in ED MEDIA, in Lissabon, en in ECAADE, in september.

 
 
NIEUWE GEASSOCIEERDE PARTNERS
 
 

Wij zijn opgetogen met de nieuwe Associated Partners die hebben meegewerkt aan het project in de laatste maanden: BTU Cottbus, Duitsland; Gebze Institute of Technology, Turkije; Universiteit van Toegepaste Wetenschappen en Kunsten van Zuid-Zwitserland (SUPSI), en Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Valencia, Spanje.

 
 

--------------------------------------------------------------------------

 
 

WWW.OIKODOMOS.ORG

 
 

OIKODOMOS Partners:

· Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain (Project coordinator) ·
· Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Ghent, Belgium ·
· Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendès, Grenoble, France ·
· Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia ·
· Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turkey ·
· Viveka Consulting, Southampton, United Kingdom ·
· Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland ·