Català | Dutch | English | Español | Français | Italiano | Slovensky | Türkçe
 
   
 

OIKODOMOS (www.oikodomos.org) Belçika, Fransa, Slovakya, İspanya, İsviçre, Ingiltere ve Kuzey Kibris'ta bulunan üniversite ve araştırma merkezleri tarafından yürütülen, ‘Life Long learning: Yaşam Boyu Öğrenim’ programı çerçevesinde ‘Konut Eğitimi’ne odaklı çok uluslu bir araştırma projesidir. Çağdaş Yunanca’da “Konut Ustası’ anlamına gelen OIKODOMOS’un amacı, Avrupa Birliği çerçevesinde ‘Konut Tasarımı ve Eğitimi’ çalışmalarına katkı koyacak ve teşvik edecek bir ‘Sanal Kampüs’ yaratmaktır.

Projenin 2007- 2009 yılları arasında tamamlanan ilk aşamasında, yaşlı nüfusun artması, nüfus hareketliliği ve göç; ev-ofis kullanımının artması, yurttaş katılımı, enerji etkinliği ve endüstrileşmiş yapı uygulaması gibi çağdaş Avrupa toplumlarının yaşam biçimleri ve konut tipolojilerini belirleyen unsurlara ışık tutacak seminerler, atölyeler ve tasarım stüdyoları aracılığıyla, mimarlık ve kent planlama okullarının ortak çalışabilmesini sağlayacak sanal bir kampus yaratılmıştır.

Oikodomos Sanal Kampüs, katılımcı üniversitelerde yapılan seminer, ders ve atölye çalışmalarının yapıldığı sınıf ortamlarıyla senkronize olabilen ve özellikle bu araştırma projesi için geliştirilmiş farklı bir iletişim arayüzü oluşturmaktadır. Bologna ölçütleriyle örtüşen öğrenci eksenli bir pedagojik yaklaşımla desteklenen ve öğrencilere çağımıza uygun gerekli yetkinliklerin kazandırılması amacıyla programlanan ‘konut odaklı eğitim’, bu çok uluslu gruba partner olan kurumların akademisyen kadrosu tarafından verilmektedir.

Projenin, 1 Kasım 2010’da başlayarak bir yıl sürecek olan ikinci aşamasındaki temel hedefler ise şunlardır:

  • Sanal Kampüs Model’inin gelistirilmesi ve teknolojik altyapisinin güçlendirilmesi,
  • Seçilen pedagojik egitim yönteminin ve kullaniminin kurumlararasi yayginlastirilmasi,
  • Sonuçlarin, egitim ve arastirma ortamlarinda, mesleki kurumlar ve yerel örgütler arasinda duyurulmasi.
 
 
 • OIKODOMOS NEDIR?
 • OIKODOMOS’UN TEKNOLOJIK ALTYAPISI
 • OIKODOMOS’a NASIL KATILINIR?
 
 
OIKODOMOS NEDIR?
 
 

OIKODOMOS Sanal Kampüs, mimarlık ve kentsel planlama okullarıyla birlikte mesleki örgütler, yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çağdaş konut çalışmasına yönelik eğitim aktivitelerinin disiplinlerarası bir bakış açısıyla işbirliği yapacağı ortamdır. Başlıca özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Bir öğretim programı ve idari yapılanmaya sahip akademik bir örgütlenmenin ötesinde, öğrenci ve öğretim üyelerinin eğitim aktivitelerinin tasarımı ve yürütülmesinde açık ve katılımcı bir şekilde birlikte çalıştıkları bir çerçevedir.
 • Yenilikçi ve pedagojik bir araştırma olduğu gibi aynı zamanda da mimarlık, şehircilik ve planlama disiplinlerini kapsayan interdisipliner bir eğitim alanıdır.
 • Salt öğrenci ve öğretim üyelerini değil yurtdaşları ve meslek-adamlarını da kapsayan ve akademik sınırları aşan çağdaş konutun yansıtılacağı bir ortamdır.
 
 
OIKODOMOS’UN TEKNOLOJİK ALTYAPISI
 
 

OIKODOMOS, teknolojik altyapısı sayesinde işbirliğine açık bir pedagojik eğitim modelini uygulanabilir kılan ortamı oluşturur. Bunlar: Örneklem Dağarcığı ve Çalışma Ortamı’dır.

 
 

S

OIKODOMOS Örneklem Dağarcığı

Katılımcı kurumlara bağlı öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından belgelenmiş, analiz edilmiş ve tartışılmış yaklaşık 350 konutla ilgili örneklemeyi içeren dijital bir arşivdir. Başlıca konut projelerinin analizine dayalı olarak kullanılan öğrenim aktiviteleri için tasarlanmış bir kaynak repertuarıdır.

S

OIKODOMOS Çalışma Ortamı

Bu sanal erişim ortamında, öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde mimarlık ve kentsel tasarım projelerini birlikte geliştirirler. Eğitim-iletişim alanı olarak öngörülen Çalışma Ortamı, katılımcı kurumlara ait eğitsel mekanlarında yürütülen etkinlikler ile sanal ortamda yapılan eylemlerin bütünleşmesini sağlar.

 
 
OIKODOMOS’A NASIL KATILINIR?
 
 

OIKODOMOS Projesi ile ilgilenen kurumlar, asagida belirtilen farkli sekillerde katki koyabilirler:

 • OIKODOMOS blog-web günlügü-araciligiyla çagdas konut tartismalarina katilmak. Örnegin, bir tartisma konusunu sanal ortama aktarmak, diger katilimci kurum ve gruplarin çalismalari üzerine yorum yapmak,
 • OIKODOMOS Çalisma Ortami’na kayit yaparak, diger kurumlarla paylasilabilecek ögrenme aktivitelerini önermek,
 • OIKODOMOS Örneklem Dağarcığı’nı bir eğitim kaynağı olarak kullanmak. Örneğin, arşivde varolan örnek binalar ya da projeler üzerinde analiz ve yorum yapmak ve yeni projeler eklemek,
 • Katılımcı kurumlar tarafından düzenlenmiş bir hafta süreli atölye çalışmalarına katılmak. Herbir atölye çalışması öncesi ve sonrasında, OIKODOMOS sanal Çalışma Ortamı üzerinden gerekli atölye bilgilerine uzaktan erişip bir dizi öğrenim aktivitesini gerçekleştirmek.

  Eğer OIKODOMOS’a katılmak isterseniz lütfen bizimle irtibat kurunuz. İletişim adresimiz: project@oikodomos.org

 
 

--------------------------------------------------------------------------

 
 

WWW.OIKODOMOS.ORG

 
 

OIKODOMOS Partners:

· Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain (Project coordinator) ·
· Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Ghent, Belgium ·
· Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendès, Grenoble, France ·
· Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia ·
· Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turkey ·
· Viveka Consulting, Southampton, United Kingdom ·
· Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland ·