Català | Dutch | English | Español | Français | Italiano| Slovensky | Türkçe
 
   
 

V súlade s termínom ukončenia projektu kofinancovaného z programu Life Long Learning, ktorý bol 31. 10. 2011, sa v záverečných mesiacoch realizovalo veľa aktivít

• Prezentácie príspevkov na konferenciách ECAADE a ED MEDIA

• Medzinárodná konferencia v Bruseli “Innovating, Housing, Learning”

• OIKODOMOS Compendium: podporný materiál pre učiteľov

• OIKOpedia, kolaboratívna vedomostná základňa

• Organizácia výstavy na Eastern Mediterranean University, Severnom Cypruse

• Workspace "Housing Reagents"

 
 
KONFERENČNÉ  PRÍSPEVKY
 
 

Vedecký článok “Oikodomos Virtual Campus: a networked-based model of education. Proceedings” prezentoval Paul Riddy na konferencii ED MEDIA, ktorá sa konala v Lisabone koncom júna.  V júli Beril Ozmen prezentovala príspevok “Reading Housing with Proximity in Lefkoşa through Oikodomos Learning Activities” na 23. ENHR konferencii v Toulouse. Ďalší vedecký článok “OIKODOMOS Virtual Campus. Constructing learning processes in collaboration” prezentoval Leandro Madrazo na konferencii eCAADe v septembri v Ljubljane.

 
 
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
 
 

Medzinárodná konferencia  “Innovating, Housing,Learning”, bola realizovaná na W&K Sint-Lucas School of Architecture v Bruseli od 27. do 28. októbra. Zúčastnilo sa jej 35 účastníkov z celej Európy. Claudi Aguiló a Dr. Mirjana Devetakovic, ktorí sa zaoberali problematikou bývania, návrhu, vzdelávania a IKT vzdelávacím prostredím v architecture. Desať vedeckých príspevkov sa týkalo  problematiky súčasného bývania a architektonického vzdelávania. Partneri prezentovali ýsledky projektu a diskutovali o nich s účastníkmi konferencie.  Asociovaní partneri z BTU Cottbus, ETS de Arquitectura de Valencia and Gebze Institute of Technology, ako nováčikovia, vyjadrili svoje skúsenosti s Virtuálnym kampusom OIKODOMOS.  Konferencia bola v priamom prenose vysielaná a konferenčné príspevky boli k dispozícii na projektovej stránke.

 
OIKODOMOS COMPENDIUM
 
 

Skúsenosti získané počas štyroch rokov projektových aktivít Virtuálneho kampusu OIKODOMOS sa systematizovali a dokumentovali v Compendium. Tento dokument poskytuje praktické informácie pre učiteľov,  ktorí majú záujem pripojiť sa k návrhu vzdelávacích aktivít. Takisto poskytuje podpornú dokumentáciu, ktorá je teraz dostupná v menu RESOURCES na web portal: napríklad naratívne prezentácie a správy vyjadrujúce skúsenosti na jednotlivých inštitúciách.

 
 
OIKOpedia
 
 

Vytvorila sa a sprevádzkovala wiki štruktúra OIKOpedia, ktorá sumarizuje kolektívne vedomosti o problematike bývania, získané počas vzdelávacích aktivít projektu. Obsahuje informácie v rôznych jazykových mutáciách: anglickej, francúzskej, slovenskej, španielskej, talianskej a tureckej. Obsah OIKOpédie vytvorili registrovaní učitelia Virtuálneho kampusu.

 
 
VÝSTAVA NA SEVERNOM CYPRE
 
 

Výstavu organizovala Eastern Mediterranean University (EMU) vo Famaguste. Cieľom výstavy bolo rozšíriť princípy, postupy a výsledky projektu OIKODOMOS medzi EMU Fakultou architektúry, HERA – centrum členov, učiteľov, študentov prvého a druhého stupňa, členov Komory Tureckých a Cyperských Architektov, ako aj občanov.

 
 
WORKSPACE “HOUSING REAGENTS”
 
 

A Workspace sa začal v septembri a bol venovaný problematike rôznych činiteľov – reagentov v bývaní.  Zúčastňujú sa na ňom partneri z Cottbusu, La Salle, Gebze, EMU and Valencie.  Súčasťou týchto aktivít bude spoločný workshop v Barcelone, od 14. do 16. decembra 2011.

 
 

--------------------------------------------------------------------------

 
 

WWW.OIKODOMOS.ORG

 
 

OIKODOMOS Partners:

· Escola Tčcnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain (Project coordinator) ·
· Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Ghent, Belgium ·
· Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendčs, Grenoble, France ·
· Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia ·
· Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turkey ·
· Viveka Consulting, Southampton, United Kingdom ·
· Universitŕ della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland ·