Català | Dutch | English | Español | Français | Italiano| Slovensky | Türkçe
 
   
 

Tijdens de laatste maanden van het OIKODOMOS project dat door het Long Life Learning Programme van de Europese Commissie wordt medegefinancierd en dat op 31 oktober ll. eindigde, zijn er heel wat activiteiten geweest:

• Presentatie van bijdrages aan de conferenties van eCAADe, ENHR en ED MEDIA;

• Een Internationale Conferentie in Brussel “Innovating, Housing, Learning”;

• Het OIKODOMOS Compendium: ondersteunend materiaal voor docenten;

• OIKOpedia, een samenwerkingskennisbank;

• Een tentoonstelling in Eastern Mediterranean University, Noord-Cyprus;

• De Workspace “Housing Reagents”.

 
 
CONFERENTIE PRESENTATIES
 
 

De paper “Oikodomos Virtual Campus: a networked-based model of education. Proceedings” werd voorgesteld door Paul Riddy op de ED MEDIA conferentie die eind juni in Lissabon plaatsvond. In juli, werd “Reading Housing with Proximity in Lefkoşa through Oikodomos Learning Activities”  gepresenteerd door Beril Ozmen tijdens de 23ste Conferentie ENHR in Toulouse. De paper “OIKODOMOS Virtual Campus. Constructing learning processes in collaboration” werd voorgesteld door Leandro Madrazo op de eCAADe Conferentie in september, in Ljubljana.

 
 
INTERNATIONALE CONFERENTIE
 
 

De internationale conferentie over „Vernieuwen, Huisvesten, Leren“ (Innovation, Housing, Learning) vond plaats op Sint-Lucas Architectuur (W&K) in Brussel op 27 en 28 oktober.  Er waren 35 deelnemers uit heel Europa. De keynote sprekers waren Claudi Aguiló en Dr. Mirjana Devetakovic die spraken over het ontwerpen van huisvesting en over het leren in digitale leeromgevingen voor architectuur. Er waren tien andere conferentie bijdragen betreffende eigentijdse huisvesting en het architectuuronderwijs. Verder werden de resultaten van het OIKODOMOS-project voorgesteld door de partners. De geassocieerde partners uit BTU Cottbus, ETS de Arquitectura de Valencia en Gebze Institute of Technology rapporteerden over hun ervaring als nieuwkomers bij de Virtuele Campus OIKODOMOS. De conferentie werd live gestreamd en de bijdragen zijn beschikbaar op de project blog.

 
OIKODOMOS COMPENDIUM
 
 

De ervaring met de Virtuele Campus tijdens de vier jaar van activiteit in OIKODOMOS is verzameld, gesystematiseerd en gedocumenteerd in het OIKODOMOS Compendium. Dit document verstrekt praktische informatie voor docenten en gebruikers. Het geeft ook toegang tot een veelheid aan ondersteunende documentatie die beschikbaar is in de Web portal: presentaties, rapporten, het relaas van verschillende instellingen en participanten.

 
 
OIKOpedia
 
 

OIKOpedia, een wiki specifiek voor het verzamelen van de collectieve kennis over huisvesting, is gecreëerd en operationeel. De informatie is beschikbaar in verschillende talen: Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Slowaaks en Turks. Het werd gemaakt door de gebruikers-docenten van de OIKODOMOS Virtuele Campus.

 
 
TENTOONSTELLING IN NOORD-CYPRUS
 
 

Een tentoonstelling vond plaats in Eastern Mediterranean University (EMU), in Famagusta. Het doel van deze tentoonstelling was het proces, de ontwikkelingen en de resultaten van het OIKODOMOS project te verspreiden binnen de EMU Faculteit van Architectuur: de docenten, de medewerkers, de studenten zowel als afgestudeerden, de leden van de Kamer van Turks-Cyprische Architecten, alsook de inwoners en het Centrum HERA.

 
 
WORKSPACE “HOUSING REAGENTS”
 
 

In september werd een Workspace “Housing Reagents” opgestart. De deelnemers hieraan waren Cottbus, La Salle, Gebze, EMU en Valencia. Als deel van deze activiteiten, vond een gezamenlijke workshop plaats in Barcelona, van 14 tot 16 december.

 
 

--------------------------------------------------------------------------

 
 

WWW.OIKODOMOS.ORG

 
 

OIKODOMOS Partners:

· Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain (Project coordinator) ·
· Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Ghent, Belgium ·
· Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendès, Grenoble, France ·
· Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia ·
· Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turkey ·
· Viveka Consulting, Southampton, United Kingdom ·
· Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland ·