Català | Dutch | English | Español | Français | Italiano | Slovensky | Türkçe
 
   
 

OIKODOMOS (www.oikodomos.org) is een pedagogisch onderzoeksproject, gefinancierd door het levenslang leren programma en uitgevoerd door hogere onderwijsinstellingen en onderzoekscentra in België, Frankrijk, Slowakije, Spanje, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. OIKODOMOS – het Griekse woord voor ‘de bouwer van een huis’ – wil een virtuele campus creëren om studies over wonen op Europese schaal te ondersteunen en promoten.

De eerste fase vond plaats van 2007 tot 2009. Tijdens deze periode hebben we een virtuele campus gecreëerd, die ervoor heeft gezorgd dat de participerende architectuur- en stedenbouwscholen konden samenwerken op vlak van het ontwerp en de implementatie van de seminaries, workshops en ontwerpstudio’s. Zo konden ze een aantal factoren, die de levensomstandigheden en de soorten huisvesting in de huidige Europese samenlevingen bepalen, aanpakken, zoals daar zijn: de vergrijzing van de bevolking, mobiliteit, thuiswerken, maatschappelijke participatie, energie-efficiëntie en industriële constructie.

Op de virtuele campus van OIKODOMOS worden leeractiviteiten uitgevoerd in virtuele omgevingen, die speciaal ontwikkeld zijn voor dit project, alsook voor seminaries, lessen en workshops die plaatsvinden in de deelnemende universiteiten. Het leren is studentgericht en wordt ondersteund door het academisch personeel, die een consistente benadering van de ontwerp- en onderwijsactiviteiten hanteren, waardoor de studenten - op aanraden van de Bologna verklaringen - vooraf vastgelegde competenties behalen.

De tweede fase van het project is gestart op 1 november 2010 en zal een jaar duren. De hoofddoelstellingen voor deze tweede periode zijn de volgende:

  • Het pedagogisch model en het technologisch platform van de virtuele campus consolideren;
  • De toepassing van de pedagogische methodologie uitbreiden naar andere instituten;
  • Het verspreiden van de resultaten onder leden van de academische- en onderzoeksgemeenschappen.
 
 
 • WAT IS OIKODOMOS?
 • OIKODOMOS TECHNOLOGISCH PLATFORM
 • HOE PARTICIPEREN AAN OIKODOMOS
 
 
WAT IS OIKODOMOS?
 
 

De virtuele campus van OIKODOMOS is een ontmoetingsruimte waar architectuur- en stedenbouwscholen deelnemen aan het ontwerp en de implementatie van leeractiviteiten, die zich toespitsen op de studie van hedendaags wonen vanuit een interdisciplinair perspectief en met de samenwerking van professionele organisaties, lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties. Haar hoofdkenmerken kunnen op volgende wijze worden samengevat:

 • het is een netwerk van studenten en leerkrachten die samenwerken aan het ontwerp en de implementatie van leeractiviteiten op een open en participatieve manier – eerder dan een groepering van scholen die een curriculum en een administratieve structuur delen.
 • het is een interdisciplinaire educatieve ruimte die architectuur, stedenbouw, onderzoek en pedagogische innovatie omhelzen.
 • het is een ruimte om te reflecteren over hedendaagse huisvesting die academische begrenzingen overstijgt, en niet alleen studenten en docenten betrekt, maar ook burgers en professionelen.
 
 
OIKODOMOS TECHNOLOGISCH PLATFORM
 
 

Het technologische platform van OIKODOMOS voorziet het medium dat de toepassing van het collaboratieve pedagogische model mogelijk maakt. Het bestaat uit twee omgevingen: Workspaces (Werkplaatsen) en Repository (Archief/databank)

 
 

S

OIKODOMOS REPOSTIRORY (ARCHIEF/DATABANK)

Dit is een digitale opslagplaats van huisvestingsprojecten, met momenteel ongeveer 350 gedocumenteerde gevallen, geanalyseerd en bediscussieerd door studenten en docenten van verschillende instituten. Het wordt gebruikt als een educatieve bron voor leeractiviteiten, gebaseerd op analyse van precedenten.

S

OIKODOMODOS WORKSPACES (WERKPLAATSEN)

In deze omgeving werken studenten individueel en in groep aan het ontwikkelen van architecturale en stedenbouwkundige projecten. ‘Werkplaatsen ‘ is een werkomgeving die de integratie bevordert van de activiteiten die in de deelnemende instellingen plaatsvinden met diegene die in de virtuele wereld gebeuren

 
 
HOE PARTICIPEREN AAN OIKODOMOS
 
 

Geïnteresseerde instellingen kunnen op verschillende manieren samenwerken met OIKODOMOS:

 • deelnemen aan discussies over hedendaags wonen via het OIKODOMOS-blog, zoals bijvoorbeeld een discussieonderwerp posten, commentaar geven op de bijdragen van andere participanten.
 • een leeractiviteit voorstellen die gedeeld zal worden door de andere instellingen. Hiervoor moet je je registreren als user in de OIKODOMOS Workspaces (Werkplaatsen).
 • de OIKODOMOS Repositiory (Archief/databank) gebruiken als een toegang tot/bron van leren. Bijvoorbeeld: nieuwe projecten toevoegen, analyseren en becommentariëren van bestaand materiaal.
 • Deelnemen aan een één week durende workshop, die georganiseerd wordt door de deelnemende instellingen. Voor en na elke workshop zijn er een aantal leeractiviteiten die van op afstand worden uitgevoerd d.m.v. OIKODOMOS Workspaces (Werkplaatsen).

  Als je zou willen deelnemen aan OIKODOMOS, kan je ons steeds contacteren via project@oikodomos.org

 
 

--------------------------------------------------------------------------

 
 

WWW.OIKODOMOS.ORG

 
 

OIKODOMOS Partners:

· Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain (Project coordinator) ·
· Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Ghent, Belgium ·
· Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendès, Grenoble, France ·
· Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia ·
· Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turkey ·
· Viveka Consulting, Southampton, United Kingdom ·
· Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland ·