Català | Dutch | English | Español | Français | Italiano | Slovensky | Türkçe
 
   
 

OIKODOMOS (www.oikodomos.org) és un projecte de recerca pedagògica finançat pel Life Long Learning Programme de la Unió Europea que duen a terme institucions d'educació superior i centres d'investigació de Bèlgica, França, Eslovàquia, Espanya, Suïssa, Turquia i el Regne Unit. L'objectiu d'OIKODOMOS - paraula grega que significa "el constructor d'una casa" -, és crear un campus virtual per donar suport i promoure els estudis sobre l'habitatge a escala europea.

La primera fase del projecte es va realitzar des de l'any 2007 fins al 2009. Durant aquest període hem creat un campus virtual que ha permès a les escoles d'arquitectura i urbanisme participants col·laborar en el disseny i la realització de seminaris, cursos i tallers de projectes en què s'han abordat alguns dels factors que determinen els modes d'habitar i les formes de l'habitatge en les societats europees contemporànies, com ara: l'envelliment de la població, la mobilitat, el treball a casa, la participació ciutadana, l'eficiència energètica, i la industrialització en la construcció.

Al campus virtual OIKODOMOS les activitats d'aprenentatge es duen a terme en els entorns virtuals específicament desenvolupats pel projecte i també en els seminaris, cursos i tallers que tenen lloc a les universitats participants. L'aprenentatge es centra en l'estudiant, amb el suport dels docents que col·laboren en el disseny d'activitats d'aprenentatge a través de les quals els estudiants assoleixen les competències prèviament definides, seguint les recomanacions del procés de Bolonya.

La segona fase del projecte ha començat l'1 de novembre de 2010 i tindrà una durada d'un any. Els principals objectius a aconseguir en aquest període són:

  • Consolidar el model pedagògic del campus virtual i la seva plataforma tecnològica.
  • Facilitar l'aplicació de la seva metodologia educativa a altres institucions.
  • Difondre els resultats entre els membres de la comunitat científica i acadèmica, així com entre organitzacions professionals i organitzacions ciutadanes.
 
 
 • QUÈ ÉS OIKODOMOS?
 • LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA OIKODOMOS
 • COM PARTICIPAR A OIKODOMOS?
 
 
QUÈ ÉS OIKODOMOS?
 
 

El campus virtual OIKODOMOS és un espai de col·laboració en el qual les escoles d'arquitectura i urbanisme europees participen en el disseny i implementació d'activitats d'aprenentatge dedicades a estudiar l'habitatge contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària amb la participació de les organitzacions professionals, comunitats locals i organitzacions ciutadanes. Les seves característiques principals es poden resumir de la següent manera:

 • És una xarxa d'estudiants i professors que col·laboren en el disseny i la realització d'activitats d'aprenentatge, d'una manera oberta i participativa, més que una organització d'escoles que comparteixen un currículum i una estructura administrativa.
 • És un espai educatiu interdisciplinari que abasta l'arquitectura i l’urbanisme, a més de la recerca pedagògica.
 • És un espai de reflexió sobre l'habitatge contemporani que transcendeix els límits acadèmics, en el qual participen no només estudiants i professors sinó també ciutadans i professionals.
 
 
LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA OIKODOMOS
 
 

La plataforma tecnològica OIKODOMOS és el mitjà que permet dissenyar i dur a terme les activitats d'aprenentatge compartides. Està integrada per dos entorns: Workspace i Case Repository.

 
 

S

OIKODOMOS CASE REPOSITORY

Es tracta d'un repositori digital de projectes d'habitatges que compta actualment amb prop de 350 casos documentats, analitzats i comentats pels estudiants i professors de diferents institucions. S'utilitza com a recurs educatiu per a la realització d'activitats d'aprenentatge basades en l'anàlisi de precedents.

S

OIKODOMOS WORKSPACES

En aquest entorn, els estudiants treballant individualment i en grup desenvolupen projectes arquitectònics i / o urbans en col·laboració. Workspaces és un entorn de treball que permet integrar les activitats que es realitzen a les institucions participants amb les que tenen lloc en l'espai virtual.

 
 
COM PARTICIPAR A OIKODOMOS?
 
 

Les institucions interessades poden col•laborar en les activitats OIKODOMOS de diferents maneres:

 • Participant en debats sobre temes actuals d'habitatge a través del bloc OIKODOMOS. Per exemple, publicant un tema de debat, o comentant les contribucions d'altres participants.
 • Proposant una activitat d'aprenentatge que serà compartida per altres institucions. Per això és necessari registrar-se com a usuaris a OIKODOMOS Workspace.
 • Utilitzant OIKODOMOS Case Repository com a recurs d'aprenentatge. Per exemple, afegint nous projectes, i analitzant i comentant els existents.
 • Participant en els tallers de projectes organitzats per les institucions participants, d'una setmana de durada. Abans i després de cada taller hi ha una sèrie d'activitats d'aprenentatge que es realitzen a distància utilitzant OIKODOMOS Workspace.

  Si voleu participar a OIKODOMOS, si us plau contacteu amb nosaltres: project@oikodomos.org

 
 

--------------------------------------------------------------------------

 
 

WWW.OIKODOMOS.ORG

 
 

OIKODOMOS Partners:

· Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain (Project coordinator) ·
· Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Ghent, Belgium ·
· Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendès, Grenoble, France ·
· Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia ·
· Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turkey ·
· Viveka Consulting, Southampton, United Kingdom ·
· Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland ·